Hanali - Hàng Nhật chính hãng

Có nhiều khách hỏi hanali sao bán giá rẻ vậy? Có phải hàng Nhật xịn ko?Hay là date gần hết hạn hay sao? Giờ bán hàng rẻ cũng khó vậy đó khi khách mất niềm tin thị trường lẫn lộn như bây giờ. Hanali khẳng định khách mua hàng bên hanali yên tâm nha vì hàng hanali mua trực tiếp bên Nhật và ko qua trung gian nào nên chắc chắn hàng ko giả và có giá tốt nhất cho khách.
Nhiều lần hàng về là lo soạn hàng cho khách quên mất cả chụp hình up để các bạn còn biết là hanali vẫn bán hàng đều đều,đến khi nhớ ra thì làm biếng bày ra chụp choẹt nên chỉ mở hàng nào chưa đóng giao cho khách chụp up đở vậy.