CHỌN SIZE

HƯỚNG DẪN ĐO VÀ CHỌN SIZE:
- Cách đo size :
Vòng ngực (1): Quấn thước dây vòng qua ngực, đo chỗ có kích thước lớn nhất.

Vòng eo (2): Quấn thước dây qua eo, đo chỗ có kích thước nhỏ nhất.

Vòng hông (3): Quấn thước dây vòng ngang mông, đo chỗ có kích thước lớn nhấtTHÔNG SỐ SIZE HANALI